Регистрация на потребител

Паролата трябва да е от латински букви и цифри, да съдържа минимум 8 символа, 1 главна буква и 1 цифра.